Седмично разписание - 2 срок.doc (717,5 kB)

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Петък

Четене

Четене

 

Англ.език

Човек и пр.

 

Разв.на речта

 

Англ. език

Бълг. език

Чов. и общ.

 Бълг. език

 

 

Разв.на речта

 

Математика

 

Математика

Математика

Математика

Англ. език

 ФВС

 

Из. изк.

ФВС

 Четене

 

ЗИП Матем.

ИТ - 1 гр.

 

 Из. изк.

 Музика

ФВС

ДБТ

 

 Час на класа

ИТ - 2 гр.

   

  

Ваканции, учебна 2010/2011 година: 

 

за първи клас

28.10.2010 г. – 01.11.2010 г. вкл.

Коледна

24.12.2010 г. – 02.01.2011 г. вкл.

Срочна

29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл.

Пролетна

30.03.2011 г. – 10.04.2011 г. вкл.


Неучебни дни:

01.11.2010 г. – Ден на народните будители
17.05.2011 г. – ДЗИ по български език и литература
19.05.2011 г. – Втори ДЗИ
25.05.2011 г. – Неучебен ден по повод Деня на славянската писменост