Разписание на часовете

Първа смяна:

1-ви час 8:20 - 9:00 ч
2-ри час 9:10 - 9:50 ч
3-ти час 10:05 - 10:45 ч
4-ти час 10:55 - 11:35 ч
5-ти час 11:45 - 12:25 ч
6-ти час 12:30 - 13:10 ч

  

Втора смяна

1-ви час 13:15 - 13:55 ч
2-ри час 14:05 - 14:45 ч
3-ти час 14:55 - 15:35 ч
4-ти час 15:50 - 16:30 ч
5-ти час 16:40 - 17:20 ч
6-ти час 17:30 - 18:10 ч

 

Часът за консултации с родители е в четвъртък от 12:30 часа за I смяна и от 17:30 часа за II смяна. Часът за консултация с ученици е в петък в същото часово време.